||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wybory Samorządowe kadencja 2018-2023

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyników wyborów Wójta Gminy Świerczów- ponowne głosowanie.pdf
PDFKOMUNIKAT Urzędnika Wyborczego o godzinach urzędowania.pdf
PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyboru Wójta Gminy Świerczów.pdf
PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do Rady Gminy Świerczów.pdf
PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Rady Gminy Świerczów.pdf
PDFUchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Wójta Gminy Świerczów.pdf
PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Świerczów.pdf
PDFZmiany w składzie OKW nr 4 Świerczów.pdf
PDFZmiany w składzie OKW nr 5 Świerczów.pdf
PDFObwieszczenie TKW o przyznanych numerach list kandydatów na radnych.pdf
PDFKOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 września.pdf
PDFKOMUNIKAT Urzędnika Wyborczego.pdf
PDFkomunikat gminnej komisji wyborczej w Świerczowie z dnia 10 wrzesnia 2018.pdf
PDFuchwała nr 2-2018 gminnej komisji wyborczej w Świerczowie.pdf
PDFuchwała nr 1-2018 gminnej komisji wyborczej w Świerczowie.pdf
PDFObwieszczenie Wójta w sprawie podziału Gminy Świerczów na okręgi wyborcze.pdf
PDFINFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI UE.pdf
PDFINFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU OBYWATELI RP.pdf
PDFINFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf
PDFINFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW.pdf
PDFOBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku.pdf
PDFZarządzenie nr 344--2018 Wójta Gminy Świerczów z dnia 20 sierpnia 2018r.pdf w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Świerczów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

PDFKALENDARZ WYBORCZY.pdf
PDFWykaz urzędników wyborczych działających na obszarze Gminy Świerczów.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 12 lutego 2018 r..pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczny radnych w wyborach w 2018r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim

PDFUchwała nr XXXIII--180--2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2018r..pdf w sprawie podziału Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
PDFUchwała nr XXXIII--179--2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2018r..pdf w sprawie podziału Gminy Świerczów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów oraz liczny radnych wybieranych w każdym okręgu