||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wirtualna Panorama Gminy Świerczów

loga panorama.jpeg

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Informujemy, że Gmina Świerczów na podstawie umowy o przyznanie grantu nr 9/VG/2018 realizuje zadanie pod nazwą „Wirtualna Panorama Gminy Świerczów”

Celem operacji jest promocja Gminy Świerczów poprzez wykorzystanie nowych narzędzi multimedialnych i tradycyjnych.

W ramach tego zadania wykonane zostaną:

1. Panorama sferyczna Gminy Świerczów.

Pokazanie położenia, charakteru, walorów krajobrazowych, przyrodniczych, układu komunikacyjnego i urbanistycznego Gminy Świerczów z „lotu ptaka”, poprzez wykonanie panoram sferycznych z wysokości 400 m. o rozdzielczości 450 mln pikseli. Rozdzielczość zdjęcia będzie pozwalała przybliżać dowolne fragmenty panoramy i oglądać szczegóły, w zależności od ukształtowania terenu uzyskuje się widoczność do ok. 10 km. Panoramę będzie można oglądać na stronie internetowej Gminy Świerczów.

2. Wirtualny spacer po Gminie Świerczów.

Pokazanie z bliska ciekawych miejsc o wyjątkowym krajobrazie, przyrodzie, zabytków itp. poprzez wykonanie panoram ze statywu (tj. z wysokości od 1,8 ) i rozdzielczości 100 mln pikseli, zdjęć klasycznych o rozdzielczości 6000x4000. Będzie pokazana galeria zdjęciowa, linki, informacje dot. danego miejsca. Wirtualny spacer będzie można oglądać na stronie internetowej Gminy Świerczów.

3. Aplikacja mobilna.

Utworzenie aplikacji mobilnej na stronie internetowej Gminy Świerczów, która będzie pozwalać korzystać z panoramy sferycznej i wirtualnego spaceru na urządzeniach mobilnych (tabletach, smartfonach itp.). Aplikację mobilną będzie można pobrać ze strony internetowej Gminy Świerczów.

4. Gadżety promocyjne.

Promowanie Gminy Świerczów poprzez wykonanie kalendarzy, długopisów oraz toreb foliowych z wykorzystaniem zdjęć i motywów z panoramy sferycznej.

Całkowity koszt zadania wyniesie 9 707,00 zł i jest on w 100% finansowany ze środków unijnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.