||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro dot.: Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola...

 

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na: „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2018/2019,” przeprowadzono rozeznanie cenowe.

 

2. W dniu 29.06.2018 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

 

- Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków;

- Usługi Transportowe Przewóz Osób Autobusem Grzegorz Kielar ul. Tęczowa 17/7, 45-759 Opole;

- Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej Sp. z o. o., ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg;

- Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole.

- Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. ul. Krakowska 51/15, 45-018 Opole.

 

3. W terminie do dnia 25.07.2018 r. do godziny 1000 przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto

[za 1 bilet]

Cena brutto

 [za 1 bilet]

Uwagi

1.

 

Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o.

 

ul. Krakowska 51/15

45-018 Opole

 

49,99 zł

 

53,99 zł

--------

2.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej Sp. z o. o.

 

ul. 1 Maja 1

49-302 Brzeg

35,00 zł

37,80 zł

-------

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  

    

Wybrano ofertę nr 2 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg

jako najkorzystniejszą  spośród  złożonych  ofert.

 

 

 Świerczów, 26.07.2018 r.

 Sporządził/a: Alicja Paduch                                                                 

 

 

                                                                                             Zatwierdzam do realizacji

                                                                                                  Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                             26.07.2018 r. Andrzej Gosławski

                                     (data i podpis Kierownika jednostki)