||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro dot.: „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie...

 

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na: „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im.  A. Mickiewicza w Namysłowie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie,” przeprowadzono rozeznanie cenowe.

 

2. W dniu 29.07.2018 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

 

- Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków;

- Usługi Transportowe Przewóz Osób Autobusem Grzegorz Kielar ul. Tęczowa 17/7, 45-759 Opole;

- Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej Sp. z o. o., ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg;

- Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole.

- Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. ul. Krakowska 51/15, 45-018 Opole.

 

 

3. W terminie do dnia 25.07.2018 r. do godziny 1000  przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto

[za 1 km]

Cena brutto

[za 1 km]

Uwagi

 

1.

 

GROSZEK TRANS

Zbigniew Groszek

 

 

Radomierowice

ul. Wiejska 8a/4

46-030 Murów

 

1,71 zł

 

1,85 zł

 

-------

 

2.

 

GM CONSULTING

Marcin Groszek

 

ul. Małgorzaty 9

45-680 Opole

1,90 zł

2,05 zł

 

-------

 

3.

 

FIRMA WIELOBRANŻOWA

„Bartosz Dorociak”

 

ul. Kolejowa 34

46-113 Wilków

 

2,18 zł

 

2,35 zł

 

-------

 

4.

 

Biuro Podróży

NALEPA TRAVEL

Agnieszka Nalepa

ul. Piłsudskiego 12/1

46-100 Namysłów

1,67 zł

1,80 zł

-------

 

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:      

 

Wybrano ofertę nr 4 Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa ul. Piłsudskiego 12/1, 46-100 Namysłów

jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

 

Świerczów, 26.07.2018 r.

Sporządził/a: Alicja Paduch                                                                           

                                                                                                                 Zatwierdzam/Nie zatwierdzam:

                                                                                                                Wójt Gminy Świerczów    

                                                                                                                  26.07.2018 r.  Andrzej Gosławski

                                          (Data i podpis Kierownika jednostki)