||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOT. ZADANIA „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów

Świerczów, dnia 04.07.2018 r.

 

 

RIM.7021.53.2018.MH

 

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania cenowego  na „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2018/2019”.

 

 

Pytanie:

Wzorem lat ubiegłych proszę o wskazanie prognozowanej ilości biletów w miesiącu? Czy wszystkie bilety będą objęte ulgą ustawową 49% (uczeń)? Czy wśród przewożonych osób będą też przedszkolaki, które nie ukończyły 6 roku życia? Czy wskazana w ofercie cena ma być ceną biletu miesięcznego normalnego, czy ulgowego?

Odpowiedź:

 

Ad.1  Prognozowana ilość biletów: 121

 

Ad.2 Ulgą ustawową objęte powinny być dzieci w okresie rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (6 latki), dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjum.

 

Ad.3 Wykaz przedszkolaków dowożonych w roku szk. 2018/2019

 

          3 latki – 8

          4 latki – 5

          5 latki – 3

          6 latki – 9

 

Ad. 4 Wskazana w ofercie cena ma być ceną biletu ulgowego dla uczniów, którym przysługuje ulga.

 

 

 

Michał Hnat