||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS. INFORMATYKI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW

  INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

W  URZĘDZIE  GMINY  ŚWIERCZÓW

 

       Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw informatyki i ochrony danych osobowych został wybrany Pan Paweł Anuszkiewicz   zamieszkały w Namysłowie.

Uzasadnienie

     W wyniku przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, Pan Paweł Anuszkiewicz  zaprezentował stosowną wiedzę w zakresie spraw związanych z informatyką i ochroną danych osobowych,  spełniając jednocześnie niezbędne wymagania określone w naborze.

Świerczów, dnia 20 czerwca 2018 r.

 

   

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                            Andrzej Gosławski

       Klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – podstawowe informacje:

  • adres siedziby i nazwa pracodawcy: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów.
  • cel przetwarzania danych osobowych: ocen kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, ocena zdolności i umiejętności kandydata do potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby do zatrudnienia,
  • podstawy prawne przetwarzania: obowiązek prawny, zgoda kandydata, uzasadniony interes Urzędu Gminy
  •  odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Gminy,
  • prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1  Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych w tym przepisie, zgoda kandydata na przetwarzanie innych danych oraz uzasadniony interes pracodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://swierczow.pl/22/strona-glowna.html w zakładce „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.