||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

INFORMACJA o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Świerczowie

INFORMACJA

o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum

w Świerczowie

 

Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku zakończonej procedury konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Świerzowie, konkurs nie rozstrzygnięto z powodu braku ofert na powyższe stanowisko.

Świerczów, dnia 05 czerwca 2018 r.

                                                                                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                                                                             Andrzej Gosławski