||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wykonanie budżetu 2018 rok