||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

 W  URZĘDZIE  GMINY  ŚWIERCZÓW

 

       Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  wolne stanowisko urzędnicze do spraw podatków i opłat lokalnych  w Referacie Finansowym, została wybrana Pani Paulina Andruszków zamieszkała w Miejscu.

Uzasadnienie

         W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Pani Paulina Andruszków wykazała się  odpowiednią  wiedzą do zatrudnienia na stanowisku do spraw podatków i opłat lokalnych, spełniając niezbędne wymagania określone w naborze.

                                                                                      

Z -ca  Wójta Gminy

Irena Łytka