||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. ZADANIA PN. REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE GMINNEJ NR 101720 O UL. PODHALAŃSKA W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA, GM. ŚWIERCZÓW

Świerczów, dnia 14.03.2018 r.

RIM.7021.26.2018.MH

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania cenowego na „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 101720 O ul. Podhalańska w miejscowości Dąbrowa, gm. Świerczów.”

Pytanie:

W związku z przesłanym przez Państwa zapytaniem prosimy o wyjaśnienie punktu 5. Zakresu robót budowlanych:

5. Remont nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 101720 O ul. Podhalańska w miejscowości Dąbrowa w km drogi wskazanym przez Zamawiającego.

czy obejmuje on zakres od p.1-4 czy Zamawiający ma na myśli jeszcze inne czynności remontowe w km wskazanym przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Odpowiadając na Państwa pytanie uprzejmie informuję, że zakres prac w km drogi wskazanym przez Zamawiającego obejmuje pkt od 1-4.

 

                                                                                                  Michał Hnat