||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 2.000 do 5.000 euro dot. zadania pn.„Remont posadzki w istniejącym pomieszczeniu sali rekreacyjno-gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, ul Szkolna 6.”

Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości  od 2.000 do 5.000 euro.

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

„Remont posadzki w istniejącym pomieszczeniu sali rekreacyjno-gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, ul Szkolna 6.”

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 20.03.2018 r.

3. Szacunkowa wartość zamówienia: 12 631,68 zł (netto).

4. Wartość zamówienia w euro 2 929,63 (netto), przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa  Rady Ministrów z dnia  28.12.2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro  stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 1 euro = 4,3117 zł.

5. Nazwisko i imię osoby która ustaliła wartość zamówienia: Michał Hnat.

6. Data ustalenia wartości zamówienia 19.02.2018 r.

7. Informację dotycząca ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

                              

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria ( wymienić)

Oferowana cena netto/brutto

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CHAOS DESIGN
Robert Bartos
ul. Ciepłownicza 14
98-300 Wieluń

 

-----

 

        10 500,00  zł netto

  12 915,00  zł brutto

2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „BUDOMAS” Zbigniew Masłowski
Szymanów, ul. Lotnicza 48
51-180 Wrocław

 

-----

        14 645,10 zł netto

18 013,47 zł brutto

3

ATB – BUD 2 Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 7
45-071 Opole

 

-----

 18 844,69  zł netto

 23 178,97   zł brutto

4

Centrum Technologii Podłóg „DĄBEK”
Michał Dąbek
ul. Prószkowska 78
45-758 Opole

 

-----

 

         13 990,00 zł netto

        17 207,70 zł brutto

 

8. Informacje uzyskano w dniu 01.03.2018 r.

9. Wybrano wykonawcę nr 1.

10. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Wykonawca nr 1  przedłożył ofertę najkorzystniejszą finansowo.

Notatkę sporządził: Michał Hnat

                                                                                     Zatwierdzam do realizacji

                                                                                        Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                 Andrzej Gosławski

                                                       01.03.2018 r.…………..……………………….