||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

UCHWAŁY 2018 R

Sesja Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018

PDFUchwała nr IV-33-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Świerczów.pdf

PDFUchwała nr IV-32-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.pdf

PDFUchwała nr IV-31-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochocowego uprawniającego do przyznawania wsparcia w postaci posiłku.pdf

PDFUchwała nr IV-30-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.pdf

PDFUchwała nr IV-29-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie zorganizowania wyboró sołtysa i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Świerczów.pdf

PDFUchwała nr IV-28-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2019 rok.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie przedłożenia przez komisję Rady Gminy planów pracy na 2019 rok.pdf

PDFUchwała nr IV-27-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na rok 2019.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na 2019 rok.pdf

PDFUchwała nr IV-26-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf w sprawie zmiany Statutu Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Świerczów.pdf

PDFUchwała nr IV-25-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie pozbawienia statutu pomnika przyrody.pdf

PDFUchwała nr IV-24-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.pdf

PDFUchwała Nr IV-23-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 

Sesja Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2018

PDFUchwała nr III-22-2018 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 14 grudnia 2018r..pdf w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Świerczów w razie nieobecności Wójta Gminy w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Świerczów w razie nieobecności Wójta Gminy w posiedzeniu zgromadzenia związku Gmin Śląska Opolskiego.pdf

PDFUchwała nr III-21-2018 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 14 grudnia 2018r..pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/205/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały nr XXXVIII-205-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 17 października 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.pdf

PDFUchwała nr III-20-2018 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 14 grudnia 2018r..pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018r.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018r.pdf

 

Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2018

PDFUCHWAŁA NR II-19-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-18-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia pragramu Współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-17-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-16-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-15-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XV/65/2016 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie poboru podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV-65-2016 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 lutego 2016r w sprawie poboru podatków, wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-14-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze RIO z dn. 09.01.2019 r. dot. uchwały RGŚ Nr II-14-2018.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-13-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018r..pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-12-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Społecznej Rady Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Stałej Komisji Społecznej Rady Gminy Świerczów.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-11-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Stałej Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Świerczów.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-10-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Budżetu Rady Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Stałej Komisji Budżetu Rady Gminy Świerczów.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-9-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Stałej Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerczów.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-8-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerczów
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerczów.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-7-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Społecznej Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji społecznej Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-6-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-5-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji Budżetu Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-4-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji Skarg, wniosków i Petycji Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.pdf
 

PDFUCHWAŁA NR II-3-2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 listopada 2018 r.pdf w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.
Imienny wykaz głosowania PDFw sprawie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.pdf
 

 

 

Sesja Rady Gminy z dnia 22 listopada 2018

PDFUchwała Nr I-2-2018 Rady Gminy z dnia 22 listopada 2018r.pdf w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świerczów
PDFUchwała Nr I-1-2018 Rady Gminy z dnia 22 listopada 2018r.pdf w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świerczów

Sesja Rady Gminy z dnia 17 października 2018

PDFUchwała Nr XXXVIII-214-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Świerczów.

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze WO z dn. 6.11.2018 r. dot.uchwały RGŚ Nr XXXVIII-214-2018.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-213-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerczów w ramach Osi Priorytetowej 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020
PDFUchwała Nr XXXVIII-212-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/82/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą nr XX/98//2018 Rady Gminy w Świerczowie dnia 29 września 2016 r.
PDFUchwała Nr XXXVIII-211-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/192/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XXXVIII-210-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf o zmianie uchwały Nr XIII/96/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Świerczów, nie stanowiące wyłącznej własności gminy.
PDFUchwała Nr XXXVIII-209-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bąkowice, na którą składa się działka nr 278/3, stanowiącej własność Gminy Świerczów.
PDFUchwała Nr XXXVIII-208-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążanie nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz TMobile Polska S.A..
PDFUchwała Nr XXXVIII-207-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/188/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Świerczów bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny i piwnicy oraz udziału w prawie własności gruntu znajdującego się w obrębie Świerczów działka nr 442/4.
PDFUchwała Nr XXXVIII-206-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/186/ 2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. piwnicą oraz udziału w działce nr 442/4 w obrębie Świerczów stanowiącego własność Gminy Świerczów w formie bezprzetargowej.
PDFUchwała Nr XXXVIII-205-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.
PDFUchwała Nr XXXVIII-204-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.
PDFUchwała Nr XXXVIII-203-2018 Rady Gminy z dnia 17 października 2018r..pdfw sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.

Sesja Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018

PDFUchwała Nr XXXVII-202-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XXXVII-201-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
PDFUchwała Nr XXXVII-200-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2017 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2017 rok
PDFUchwała Nr XXXVII-199-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2017 rok
PDFUchwała Nr XXXVII-197-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
PDFUchwała Nr XXXVII-196-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy
dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.
PDFUchwała Nr XXXVII-195-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdfw sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy
dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.
PDFUchwała Nr XXXVII-194-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy
dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.
PDFUchwała Nr XXXVII-193-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy
dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.
PDFUchwała Nr XXXVII-192-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Świerczów
PDFUchwała Nr XXXVII-191-2018 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2018r..pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Podniesienie jakości edukacji w Publicznym
Przedszkolu w Gminie Świerczów.” w ramach Osi Priorytetowej 9 Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 


Sesja Rady Gminy z dnia 23 maja 2018

PDFUchwała Nr XXXVI-190-2018 Rady Gminy z dnia 23 maja 2018r..pdf w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby
PDFUchwała Nr XXXVI-189-2018 Rady Gminy z dnia 23 maja 2018r..pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.

 


Sesja Rady Gminy z dnia 28 marca 2018

PDFUchwała Nr XXXIV-188-2018 Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Świerczów bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny i piwnicy oraz udziału w prawie własności gruntu znajdujących się w obrębie Świerczów działka nr 442/4.
PDFUchwała Nr XXXIV-187-2018 Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Świerczów bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, garaż i piwnicy oraz udziału w prawie własności gruntu znajdujących się w obrębie Świerczów działka nr 442/4.
PDFUchwała Nr XXXIV-186-2018 Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. piwnicą oraz udziału w działce nr 442/4 w obrębie Świerczów stanowiącego własność Gminy Świerczów w formie bezprzetargowej.
PDFUchwała Nr XXXIV-185-2018 Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. garażem i piwnicą oraz udziału w działce nr 442/4 w obrębie Świerczów stanowiącego własność Gminy Świerczów w formie bezprzetargowej.
PDFUchwała Nr XXXIV-184-2018 Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.pdf w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów
PDFUchwała Nr XXXIV-183-2018 Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.pdf w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Świerczów
PDFUchwała Nr XXXIV-181-2018 Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.

 


Sesja Rady Gminy z dnia 28 lutego 2018

PDFUchwała Nr XXXIII-180-2018 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2018 r.pdf w sprawie podziału Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
PDFUchwała Nr XXXIII-179-2018 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2018 r.pdf w sprawie podziału Gminy Świerczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
PDFUchwała Nr XXXIII-178-2018 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2018 r.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów.
PDFUchwała Nr XXXIII-177-2018 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2018 r.pdf w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2018-2020
PDFUchwała Nr XXXIII-176-2018 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2018 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI / 161/ 2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świerczów


Sesja Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2018

PDFUchwała Nr XXXII-175-2017 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2018 r.pdf sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XXXIII-174-2018 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2018 r.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
PDFUchwała Nr XXXII-173-2017 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2018 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r.
PDFUchwała Nr XXXII-172-2017 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2018 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej (grunty pod rowami) położonej w obrębie Dąbrowa na którą składa się działka nr 824 w formie bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.