||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA CENOWEGO NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. „Remont konserwatorski kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach”

logo kościoły1.jpeg

dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Nr wniosku
Nr umowy

RPOP.05.03.01-16-0001/16
RPOP.05.03.01-16-0001/16-00  z dnia 08.11.2017r.

Tytuł projektu

"Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i  Rekreacji-część północna"

Beneficjent
 

Powiat Namysłowski

Świerczów, 12.02.2018 r.

BIE.271.01.2017.MH

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości do 5.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na: pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Remont konserwatorski kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach”.

2. W terminie do dnia 09.02.2018 r. do godziny 10oo przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

 

1.

 

NZB Sp. z o.o.

 

Żłobizna
ul. Brzeska 30
49-300 Brzeg

 

 

12 000,00 zł

 

14 760,00 zł

 

-----

 

2.


ALD Sp. z o.o.

 

ul. Dambonia 155/72
45-861 Opole

 

 

4 800,00 zł

 

4 800,00 zł

 

 

-----

 

 

3.

Przedsiębiorstwo Usług

Inwestycyjno-Remontowych

INREM” Sp. z o.o.

 

Rynek 24
55-200 Oława

 

11 200,00 zł

 

13 776,00 zł

 

-----

4.

MK PROJEKT Sp. z o.o.

Pl. Wolności 12

46-100 Namysłów


-----

 

4 998,00 zł

 

-----

 

 

5.

 

BIURO BUDOWLANE

KOSZT-BUD”

Tadeusz Gruchała

 

ul. Łaziebna 1a
63-500 Ostrzeszów

 

4 750,00 zł

 

4 750,00 zł

 

-----

 

 

 

 

6.

 

PROJEKTOWANIE

NADZÓR BUDOWLANY

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Wiesław Hajduk

 

ul. Botaniczna 13A

70-786 Szczecin

 

13 500,00 zł

 

16 605,00 zł

 

------

 

 

 

 

3. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrano ofertę nr 5 - jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

 

Świerczów, 12.02.2018 r.

Sporządził: Zatwierdzam/Nie zatwierdzam

Michał Hnat Ks. Wojciech Łata

12.02.2018 r. ………….………………………

kol.jpeg