||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Referacie Finansowym

  INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

   W  URZĘDZIE  GMINY  ŚWIERCZÓW

 

       Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej  w Referacie Finansowym, została wybrana pani Joanna Ptak zamieszkała w Dąbrowie.

 Uzasadnienie

         W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, pani Joanna Ptak wykazała się  odpowiednią  wiedzą do zatrudnienia na stanowisku do spraw księgowości budżetowej, spełniając niezbędne wymagania określone w naborze.

 

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski