||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne DOT. STANOWISK DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne           

   Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedna  Kandydatka spełniająca wymagania formalne w naborze na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy  Świerczów :

1. Joanna Ptak    zamieszkała – Dąbrowa

 Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. godz. 1000   w Urzędzie Gminy  Świerczów ul. Brzeska 48 pok. nr 3 ( sala narad).

 

                                                                                Wójt Gminy

                                                                          Andrzej Gosławski