||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Wzór deklaracji