||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wzór deklaracji