||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego dot. zadania ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH PN.:„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BIESTRZYKOWICACH”.

Świerczów, dnia 11.01.2018 r.

RIM.7021.1.2018.MH

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania cenowego  na „Termomodernizację budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykwoicach.”

Pytanie:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące postępowania pn.: „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”.

1. Jakie są kryteria wyboru oferty w prowadzonym postępowaniu?

2. W zapytaniu ofertowym Zamawiający  "wykreskował" punkt dotyczący gwarancji. Natomiast w formularzu ofertowym należy podać okres gwarancji. Czy gwarancja jest jednym z kryteriów wybory oferty?

3. Czy dla terenu objętego opracowaniem jest aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź:

Ad.1  Kryterium wyboru oferty stanowi cena.

Ad.2 Gwarancja nie stanowi kryterium wyboru oferty. Na formularzu oferenta nie należy podawać okresu gwarancji. 

Ad.3 Dla terenu objętego opracowaniem istnieje aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, dostępny pod adresem:

http://bip.swierczow.pl/554/1248/plan-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-swierczow.html   

                                                                                   

                                                                                     Michał Hnat


Świerczów, dnia 11.01.2018 r.

 

RIM.7021.1.2018.MH

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania cenowego  na „Termomodernizację budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykwoicach.”

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego na stronie Urzędu Gminy Świerczów w sprawie zapytania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Biestrzykowicach, proszę           o odpowiedź na następujące pytania:

 

1.  Jaka jest wielkość przedmiotowego budynku, jaką ma powierzchnię użytkową i kubaturę

2.  Jaka jest technologia budowy, kiedy obiekt został wybudowany

3.  Proszę o podanie numeru działki na której znajduje się budynek wraz z numerem obrębu, jedn. ewid.

4.  Czy na działce są inne zabudowania

5.  Czy w zakresie będą zmiany wewnątrz budynku oprócz opisanych wymian instalacji (architektura, konstrukcja)

6.  Czy projektowane instalacje mają mieć trasy jak istniejące, grzejniki w miejscach istniejących  grzejników

7.  Jaki jest rodzaj ogrzewania w budynku, jakie będzie docelowe źródło ciepła

8.  Jakie jest istniejące oraz planowane pokrycie dachu

9.  Jakie jest kryterium oceny ofert

Odpowiedź:

Ad. 1 Powierzchnia zabudowy wynosi 276 m², kubatura budynku to ok. 1650 m³.

Ad. 2 Obiekt został wybudowany na początku XX w. Technologia budowy: tradycyjna - cegła.

Ad. 3 Działka nr 87/5, jeden. ew. Świerczów, obręb Biestrzykowice.

Ad.4 Na przedmiotowej działce znajduje się budynek byłej remizy OSP, w której ewentualnie można umieścić nową kotłownię.

Ad. 5 Proponowanymi przez Inwestora zmianami jest ewentualne wykonanie dodatkowych  toalet na parterze i pierwszym piętrze.

Ad. 6 Projektowane instalacje mają mieć taki przebieg trasy jak istniejące.

Ad. 7 Rodzaj ogrzewania w budynku to instalacja c.o.; Inwestor proponuje by budynek był ogrzewany ekogroszkiem.

Ad.8 Istniejące pokrycie dachowe to dachówka; planowane pokrycie to dachówka ceramiczna.

 Ad. 9 Kryterium oceny ofert stanowi cena.                                                                                     

                                                                               

                                                                                        Michał Hnat


Świerczów, dnia 09.01.2018 r.

RIM.7021.1.2018.MH

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania cenowego  na „Termomodernizację budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykwoicach.”

Pytanie:

Dzień dobry

Bardzo proszę o uściślenie przedmiotu zapytania ofertowego dotyczącego termomodernizacji budynku WDK w Biestrzykowicach.

1. Proszę o potwierdzenie ze w zakresie projektu jest jedynie termomodernizacja budynku oraz przebudowa kotłowni bez przebudowy pozostałych pomieszczeń? Czy budynek jest już zaadaptowany na potrzeby Domu Kultury?

2. Proszę o informacje czy w zakresie opracowania jest tez dobudówka na działce nr 226/14 czy tylko budynek główny?

3. Proszę o informacje czy działka granicząca od północy nr 498/2 jest działką we władaniu inwestora? Czy powyższa działka jest działką budowlaną czy drogową?

4. Czy istnieją czynne przyłącza do budynku?

5. Czy inwestor ma sprecyzowane wymagania co do kotłowni?(czym budynek będzie ogrzewany)

6. Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacja budynku?

7. Czy Zamawiający dysponuje materiałami z kontroli, zaleceniami lub postanowieniami wydanymi przez Państwową Straż Pożarną lub Sanepid?

8. Czy budynek jest w rejestrze zabytków bądź jest w trakcie wpisywania do rejestru?

Bardzo proszę o odpowiedz na powyższe pytania tak abyśmy mieli pełniejszą informacje na temat planowanej inwestycji

Odpowiedź:

Ad. 1 Projekt obejmuje termomodernizację, przebudowę i ewentualną zmianę lokalizacji kotłowni. Innych adaptacji się nie przewiduje.

Ad. 2 Projekt obejmuje wyłącznie budynek główny z ewentualną nową lokalizacją kotłowni    w budynku znajdującym się przy budynku głównym. (budynek dawnej remizy OSP, który znajduje się na tej samej działce, co budynek główny, tj. 87/5).

Ad. 3 Działka o numerze 498/2 nie istnieje w ewidencji.

Ad. 4 Istnieją czynne przyłącza do budynku.

Ad. 5 Inwestor proponuje by budynek był ogrzewany ekogroszkiem.

Ad. 6 Inwestor nie dysponuje aktualna inwentaryzacją budynku.

Ad. 7 Zamawiający nie posiada dokumentów z kontroli.

Ad. 8 Budynek nie znajduje się w rejestrze zabytków ani nie jest w trakcie wpisywania do rejestru. Budynek nie posiada wyższych niż przeciętne wartości architektoniczno – historycznych.

  

                                                                                   Michał Hnat