||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 70 000 l”.

Świerczów, 27.12.2017 r.

 

RIM.271.2.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie      w ilości około 70 000 l” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1

DROŚ – SAWICKI Sp. z o.o. Sp. k

ul. Przemysłowa 2

42-141 Przystajń

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 60%” i kryterium „termin dostawy 40%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SWIZ, odpowiednio kryterium cena 60 pkt i kryterium termin dostawy 40 pkt. Suma 100 pkt.

Cena: 2,73 zł brutto za 1 litr (słownie: dwa złote 73/100) – najkorzystniejsza oferta

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 2

„PETROL” Sp z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów  58,5  

Kryterium termin dostawy – otrzymana ilość punktów 40

Suma:  98,5 pkt

Oferta nr 3

EUROSPED PALIWA

Sp. z o.o., Sp. k

ul. Dworska 6

41-902 Bytom

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów  59,13

Kryterium termin dostawy – otrzymana ilość punktów 40

Suma:  99,13  pkt

Oferta nr 4

P.U.H. BIS Sp. J.

Józef Szyszka i Jerzy Szyszka

ul. Namysłowska 7

63-640 Bralin

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów 57,67

Kryterium termin dostawy – otrzymana ilość punktów 40

Suma:  97,67 pkt

Wykonawcy wykluczeni – brak

Oferty odrzucone – brak

 

                                                                                         Andrzej Gosławski

                                                                                Wójt Gminy Świerczów