||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Akty prawne

Akty prawne w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

Uchwała Nr XIV/136/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/101/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

Treść Uchwały

 

Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/101/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Treść Uchwały

 

Uchwała Nr XII/101/2019r. Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Treść Uchwały

 

Opłaty:

Uchwała Nr XIV/131/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów;

Treść Uchwały

Uchwała Nr XIV/130/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

Treść Uchwały

Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Treść Uchwały

Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Treść Uchwały

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie:

Uchwała Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/100/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów

Treść Uchwały

Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów

Treść Uchwały

 

Deklaracja:

Uchwała Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Treść Uchwały

 

Program ochrony Środowiska:

Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023

Treść Uchwały