||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ILOŚCI OK. 70000 LITRÓW

Świerczów, 19.12.2017 r.

RIM.271.2.2017

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

dot. zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych  w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 70 000 l”.

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę w wysokości 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy 00/100).

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, terminem dostawy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr

oferty

 

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty

(zł. brutto)

za litr

Termin

wykonania

zamówienia

Termin dostawy

Warunki

płatności

zawarte

w ofertach

1

2

3

4

5

6

 

    1

DROŚ – SAWICKI Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Przemysłowa 2

42-141 Przystajń

 

2,73

 

31.12.2018 r.

 

2 dni

 

21 dni

 

2

„PETROL” Sp z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

 

2,80

 

31.12.2018 r.

 

2 dni

 

21 dni

 

3

EUROSPED PALIWA

Sp. z o.o.,

Sp. Komandytowa

ul. Dworska 6

41-902 Bytom

 

2,77

 

31.12.2018 r.

 

2 dni

 

21 dni

 

4

P.U.H. BIS Sp. J.

Józef Szyszka i Jerzy Szyszka

ul. Namysłowska 7

63-640 Bralin

 

2,84

 

31.12.2018 r.

 

2 dni

 

21 dni

          

                                                                                                Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                 Andrzej Gosławski