||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej w Referacie Finansowym.

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

W  URZĘDZIE  GMINY  ŚWIERCZÓW

na  stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej  w Referacie Finansowym.

       Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko, została wybrana pani Małgorzata Siwik zamieszkała w Świerczowie

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, pani Małgorzata Siwik wykazała się najbardziej odpowiednią  wiedzą do zatrudnienia na stanowisku do spraw księgowości budżetowej, spełniając niezbędne wymagania określone w naborze.

                                                                                      

Wójt Gminy
 Andrzej Gosławski