||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Umowa na dofinansowanie przebudowy dróg w Biestrzykowicach podpisana!

Wzór tablicy-page-001.jpeg

droga.jpeg

28 czerwca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Wójt Gminy Andrzej Gosławski wraz ze Skarbnikiem Gminy Ireną Adamowicz w obecności Wicemarszałka Antoniego Konopki podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „„Przebudowa drogi gminnej nr 101713O o nawierzchni brukowo-szutrowej ul. Ludowa na długości 325m oraz drogi gminnej nr 101710O o nawierzchni brukowo-szutrowej ul. Lipowa na długości 942,5m w miejscowości Biestrzykowice”.

Ta bardzo długo wyczekiwana przez mieszkańców Biestrzykowic i nie tylko inwestycja zostanie zrealizowana przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Dofinansowanie wyniesie ponad 60% kosztów kwalifikowalnych.

To bardzo duży sukces Gminy Świerczów, gdyż o uzyskanie dofinansowania nie było wcale łatwo. Zainteresowanie tym naborem było bardzo duże. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 98 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 84 mln złotych. Natomiast do dyspozycji było „jedynie” 39,5 mln złotych. Miło nam poinformować, że Gmina Świerczów z 12 punktami ostatecznie uplasowała się na bardzo wysokim, bo czwartym miejscu listy rankingowej (dofinansowanie otrzymało pierwszych 36 miejsc).

Zakres robót będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na całym odcinku ul. Lipowej (942,5 m) i części ul. Ludowej (325 m), odwodnienie, przepust pod drogą, zjazdy, mijanki oraz plantowanie poboczy.

Wykonawcą powyższych robót, które rozpoczną się w miesiącu sierpniu br. będzie firma FHU LARIX z Lublińca, która w postępowaniu przetargowym zaoferowała najkorzystniejszą ofertę w wysokości 546 786,46 zł.

 

Łukasz Gienieczko