||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół rozeznania cenowego zamówienia pn.Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza ...

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na:    „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy  i  Zespołu Szkół im.  A. Mickiewicza w Namysłowie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie,” przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

2. W dniu 18.07.2017 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej Sp. z o. o., ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg;

- Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole;

- Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków.

3. W terminie do dnia 09.08.2017 r. do godziny 1000  przedstawiono poniższe oferty:

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto          [za 1 km]

Cena brutto        [za 1 km]

Uwagi

 

1.

 

Firma Wielobranżowa Bartosz Dorociak

 

 

ul. Kolejowa 34

46-113 Wilków

 

2,30 zł

 

2,48 zł

 

 

2.

 

Usługi Transportowe

Przewóz Osób Autobusem

Grzegorz Kielar

ul. Tęczowa 17/7

45-759 Opole

1,85 zł

2,00 zł

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:      

Wybrano ofertę nr 2 Usługi Transportowe Przewóz Osób Autobusem Grzegorz Kielar jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

Świerczów, 09.08.2017 r.

Sporządził: Michał Hnat                                                                            Zatwierdzam/Nie zatwierdzam

                                                                                         09.08.2017 r.

Wójt Gminy Świerczów

Andrzej Gosławski