||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Protokół rozeznania cenowego dot. zadania pn. „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów....

 

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na:   „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2017/2018,” t.j. od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r.  przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

2. W dniu 18.07.2017 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej Sp. z o. o., ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg;

- Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole;

- Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków.

3. W terminie do dnia 09.08.2017 r. do godziny 1030  przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto           [za 1 bilet]

Cena brutto        [za 1 bilet]

Uwagi

 

1.

Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o.

 

ul. Krakowska 51/15

45-018 Opole

38,00 zł

41,04 zł

 

 

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej Sp. z o. o.

 

ul. 1 Maja 1

49-302 Brzeg

50,00 zł

54,00 zł

 

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrano ofertę nr 1  Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o.  jako najkorzystniejszą  spośród  złożonych  ofert.

Świerczów, 09.08.2017 r.

   Sporządził:   Michał Hnat                                                               Zatwierdzam/Nie zatwierdzam:

                                                                                                   09.08.2017 r.                                                                  

Wójt Gminy Świerczów

Andrzej Gosławski