||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 2.000 do 5.000 euro.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 2.000 do 5.000 euro.

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerczów”.

Zadanie polega na: demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu materiałów zawierających azbest z wyznaczonych nieruchomości z terenu gminy Świerczów.

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 08.09.2017 r.

3. Szacunkowa wartość zamówienia: 16.805,56 zł (netto).

4. Wartość zamówienia w euro 4.025,38 (netto), przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  28.12.2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 1 euro = 4,1749 zł.

5. Nazwisko i imię osoby która ustaliła wartość zamówienia: Michał Hnat.

6. Data ustalenia wartości zamówienia 30.05.2017 r.

7. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

                              

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria ( wymienić)

Oferowana cena netto/brutto

 

1

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

 

-----

 

11.114,36 zł netto

12.003,51 zł brutto

 

2

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 29A

40-085 Katowice

 

-----

 

14.850,00 zł netto

16.038,00 zł brutto

 

3

P.P.H.U. GAJAWI

Gabriel Rogut

ul. Elektronowa 10

94-103 Łódź

 

-----

 

11.617,00 zł netto

12.546,36 zł brutto

 

8. Informację uzyskano w dniu 14.06.2017 r.

9. Wybrano wykonawcę nr 1.

10. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca nr 1 przedłożył ofertę najkorzystniejszą finansowo.

Notatkę sporządził/a: Alicja Paduch

                                                                                                                    Zatwierdzam do realizacji

                                                       Wójt Gminy
                                            Andrzej Gosławski