||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) dla Gminy Świerczów

Lokalizacja:
 
ZWiUK „EKOWOD”
ul. Grunwaldzka
46-100 Namysłów
 
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 13:00, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
 
Rodzaje przyjmowanych odpadów i zasady ich przyjmowania określa uchwała nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwała nr XXII/186/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów