||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Decyzje środowiskowe 2017 r.

PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf dotycząca przedsięwzięcia polegającego na " Budowie Zakładu Przetwórstwa Ryb Miejsce w m-ści Miejsce
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf dotycząca przedsięwzięcia polegającego na " Budowie zakładu przetwórstwa spożywczego z częścią socjalno-biurową"
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf dotycząca przedsięwzięcia polegającego na " Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41 + 950 - 43 + 420"