||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

„Złote Gody” w Gminie Świerczów

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.” K.I. Gałczyński

 

W czwartek 9 marca br. w sali ślubów Urzędu Gminy w Świerczowie odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego dwóch par: Państwa Krystyny i Zygmunta Janków ze Świerczowa oraz Państwa Małgorzaty i Ignacego Koziak z Dąbrowy. Niestety ze względu na stan zdrowia w uroczystości nie mógł uczestniczyć Pan Zygmunt Janków, którego reprezentowała małżonka Pani Krystyna.

50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.

To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.

„50 lat to tak wiele, jak mówił Kierownik USC Świerczów Łukasz Gienieczko, „ale jakże szybko minęły te lata. Wasz trwały związek dwojga wspierających się wiernie ludzi, wytrwałość, wzajemne zrozumienie pomogły pokonać trudności jakich nikomu nie szczędzi życie. Jedną z najważniejszych wartości, która stanowi źródło duchowej siły społeczeństwa jest rodzina. Wasze starania, by stale umacniać zawarty przed laty związek, zasługują na najwyższy szacunek i uznanie.”

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz stosownymi legitymacjami. Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodego pokolenia oraz aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Świerczów – Andrzej Gosławski.

Poza medalami nasi Jubilaci otrzymali również kosze pełne słodkości oraz bukiety kwiatów, które wręczali, przyłączając się do gratulacji i życzeń, Przewodniczący Rady Gminy Adam Janas, Sekretarz Gminy – Irena Łytka, a także Sołtys Świerczowa – Zdzisław Idczak, Sołtys Dąbrowy – Wojciech Janas, Adriana Smolira – córka Państwa Janków oraz Danuta Andruszków  – córka Państwa Koziak.

Po części oficjalnej była tradycyjna lampka szampana z pięknie odśpiewanym „Sto lat” oraz drobny poczęstunek podczas którego wspominane były dawne lata.

Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacunku dzieci i wnuków.