||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

„ Efektywne kształcenie ogólne – współpraca, innowacje, zaangażowanie” to tytuł konferencji i debaty eksperckiej organizowanej przez Powiat Namysłowski.

„ Efektywne kształcenie ogólne – współpraca, innowacje, zaangażowanie” to tytuł konferencji i debaty eksperckiej organizowanej przez Powiat Namysłowski.

plakat_konferencja_05-page-001.jpeg

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, Kuratorium Oświaty w Opolu, szkół, rodziców, uczniów oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z siedzibą w Warszawie wezmą udział w konferencji i debacie poświęconej kształceniu ogólnemu. Wydarzenie jest częścią projektu „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” (dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1)

Wystąpienia i debata dotyczyć będą:

  • Roli kształcenia ogólnego w systemie oświaty
  • Strategicznego znaczenia edukacji w rozwoju społeczności lokalnych
  • III filarów skutecznego kształcenia: uczeń - rodzic - nauczyciel
  • Znaczenia współpracy szkół i nauczycieli w procesie  kształcenia ogólnego
  • Kreatywności i innowacji jako szans na podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów
  • Doradztwa zawodowego – kluczowego elementu w rozwoju kariery

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia 2017r., o godzinie 10.00 w Namysłowie (Dworek Różany, ul. Oławska 36a/1)

„Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” jest projektem partnerskim, jego współbeneficjentami są Gmina Domaszowice, Gmina Pokój, Gmina Świerczów i Gmina Wilków oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie. Inicjatywa dotyczy wsparcia kształcenia ogólnego.

                                                                                              Więcej informacj:
                                                                                              Anna Pilarska
                                                                                              Asystent Koordynatora projektu
                                                                                             ds. promocji projektu

    Starostwo Powiatowe w Namysłowie

tel.: 77 410 36 95 wew. 208