||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zawiadomienia i obwieszczenia 2017

PDFZawiadomienie.pdf w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „ realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów na działce nr 389/4 w Świerczowie
PDFZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.pdf
PDFZawiadomienie.pdf  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie zakładu przetwórstwa spożywczego z częścią socjalno - biurową"
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.PDF o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.PDF  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
PDFZawiadomienie.pdf  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie stacji bazowej sieci komórkowej w Bąkowicach