||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ogłaszenie nabór uczestników do projektu systemowego POKL pod nazwą: AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI

dddd.gif fff.gif

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie

 ogłasza nabór uczestników do projektu

 systemowego POKL pod nazwą:

AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI

 

Uczestnikiem projektu może być kobieta lub mężczyzna spełniający poniższe warunki:

-     bezrobotna/y, zarejestrowana/y w PUP w Namysłowie

-     klient/ka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie

-     w wieku aktywności zawodowej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie

dla uczestników projektu oferuje:

-     zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne z psychologiem, prawnikiem oraz doradcą zawodowym

-     kursy/szkolenia zawodowe po skierowaniu przez doradcę zawodowego

Osoby zainteresowane uczestnictwem

w projekcie

proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie

ul. Brzeska 15,

w godz. 710 – 1510

Nabór uczestników trwa od 01 do 31 maja 2014r.