||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. PRZETARGU PN. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczch w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 70 000 l

Świerczów, dnia 28.12.2016 r.

RIM.271.6.2016MH


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


         Na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż  w prowadzonym postępowaniu pn. „Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych
w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i  Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości   około 70 000 l”.

jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1
Droś – Sawicki Sp. z o. o Sp. k
ul. Przemysłowa 2
42-141 Przystań

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 60%” i kryterium „termin dostawy 40%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SIWZ, odpowiednio kryterium cena 60 pkt i kryterium termin dostawy 40 pkt. Suma 100 pkt.

Cena: 2,79 zł brutto za 1 litr  (słownie dwa złote 79/100) – najkorzystniejsza oferta

 Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 2

S. j T&J Tyrakowski, Jachnik
ul. Sławoszewska 2b
63-220 Kotlin

Kryterium cena - otrzymana ilość punktów 58,94, Kryterium termin dostawy - otrzymana ilość punktów 40. Suma: 98,94 pkt

Oferta nr 3
„PETROL” Sp. z o.o
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie

Kryterium cena - otrzymana ilość punktów 58,32, Kryterium termin dostawy - otrzymana ilość punktów 40. Suma: 98,32 pkt

Oferta nr 4

„BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
ul. Namysłowska 7
63- 640 Bralin

Kryterium cena - otrzymana ilość punktów 58,12, Kryterium termin dostawy - otrzymana ilość punktów 40. Suma: 98,12 pkt

   Andrzej Gosławski

Wójt Gminy Świerczów