||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zestawianie ofert dot. przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych...- Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

RIM.271.6. 2016 MH                                                                                                                                    Świerczów, dnia 23.12.2016 r.

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

dot. zamówienia publicznego  p.n. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i  Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w  ilości   około 70 000 l”.

 

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę w wysokości 181 809,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięć  0/00 zł  ).
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, terminem dostawy i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty

Firma i adres

Wykonawcy

Cena oferty

(zł. brutto)
za litr

Termin wykonania zamówienia

Termin

dostawy

Warunki płatności zawarte                 w ofertach

1

2

3

4

5

6

1

Droś – Sawicki Sp. z o. o Sp. k ul. Przemysłowa 2

42-141 Przystań

2,79

31.12.2017 r.

 

2 dni

21 dni

2

S. j T&J Tyrakowski, Jachnik
ul. Sławoszewska 2b
63-220 Kotlin

2,84

31.12.2017 r.

 

2 dni

21 dni

3

„PETROL” Sp. z o.o
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie

2,87

31.12.2017 r.

 

2 dni

22 dni

4

„BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
ul. Namysłowska 7
63- 640 Bralin

2,88

31.12.2017 r.

 

2 dni

21 dni

 

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski