||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

„Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie ...

 

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na:   „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2016,” t.j. od 02.01.2017 do 23.06.2017r.  przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

2. W dniu 16.11.2016r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o, ul. Bohaterów Warszawy 29, 46-100  

  Namysłów;

- Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej Sp. z o. o., ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg;

- Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole;

- Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków.

3. W terminie do dnia 08.12.2017.r do godziny 10oo  przedstawiono poniższe oferty:

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto            [za 1 bilet]

Cena brutto        [za 1 bilet]

Uwagi

1.

- Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków .

ul. Kolejowa

46-113 Wilków

39,49zł

42,65zł

 

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 1

49-302 Brzeg

36,11zł

39,00zł

 

3.

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

ul. Rodziewiczówny 1  45-348  Opole

63,89zł

69,00zł

 

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:       

Wybrano ofertę nr 2 -   - PKS  Sp.z o. o  ul. 1 Maja 1 , 49- 302 Brzeg  -  jako najkorzystniejszą  spośród      złożonych  ofert.

 

Świerczów, 09.12.2016r.

            Sporządził:                                                                                                     Zatwierdzam

Michał Hnat                                                                                      Wójt Gminy Andrzej Gosławski      09.12.2016