||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacje i komunikaty

PDFWykaz urzedowych lekarzy weterynarii 2023.pdf
PDFHarmonogram polowań zbiorowych na kaczki Koła Łowieckiego nr 14 Dzik w Pokoju w sezonie łowieckim 2019-2020.pdf
PDFPraktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią.pdf
PDFLista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego do produkcji na użytek własny na terenie Powiatu Namysłów -stan na dzień 01.01.2019.pdf
PDFHarmonogram dodatkowych polowań na dziki i drapieżniki Koła Łowieckiego nr 14 'Dzik' w Pokoju w sezonie łowieckim 2018/2019.pdf
PDFPlan dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 23 'Grodziec' w sezonie 2018/2019.pdf
PDFHarmonogram polowań zbiorowych na zwierzynę grubą i drapieżniki Koła Łowieckiego nr 14 'Dzik' w Pokoju w sezonie łowieckim 2018/2019.pdf
PDFPlan polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 23 'Grodziec' w sezonie 2018/2019.pdf
PDFWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.pdf
PDFList Prezesa KRUS w sprawie ubezpieczeń dzieci rolników.PDF
PDFInformacja dla hodowców drobiu.pdf
PDFLetnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników w KRUS.pdf
PDFBezpiczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin.pdf
PDFZaproszenie do udziału w XV edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.PDF
PDFRozporządzeni uchylające rozporządzenie w sprawie grypy ptaków.pdf
PDFLista urzędowych lekarzy weterynarii.pdf
PDFInformacja dotycząca zakazu wycinki zadrzewień.pdf
PDFPortal Ogłoszeń ARIMR.pdf
PDFInformacja dot. wycinki drzew i krzewów w związku ze zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.pdf
PDFPtasia grypa.pdf
PDFApel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.pdf
PDFZawiadomienie o polowaniach Koło Łowieckie Ryś w Opolu.pdf
PDFKOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE ŚRODKÓW PODEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ.pdf
PDFIinformacja w spwawie uboju na potrzeby wlasne.pdf
DOCINFORMACJA OT AGENCJI RYNKU ROLNEGO W SPRAWIE WERYFIKACJI PRODUCENTÓW ŚWIŃ I MLEKA W ARIMR.doc
PDFKomunikat Prezesa KRUS w sprawie ubezpieczenia dzieci poniżej 16 roku życia.pdf
DOCWYKAZ CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH, ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM GOSPODARSTWA ROLNEGO, KTÓRYCH NIE WOLNO POWIERZAĆ DZIECIOM PONIŻEJ 16 LAT.doc
PDFKomunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zglaszania zakupu- win.pdf