||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja dot. zadania pn.„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerczów – VII nabór”

Informacja o dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerczów – VII nabór”.

 

Wójt Gminy Świerczów informuje, że gmina w roku 2016 otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie dotacji na ww. zadanie w kwotach:

- 4333,50 zł - są to środki udostępnione przez NFOŚiGW w Warszawie, stanowiące do 50% kosztów kwalifikowalnych,

- 3033,45 zł - są to środki udostępnione przez WFOŚiGW w Opolu stanowiące do 35% kosztów kwalifikowalnych,

- 1300,05 zł - jest to udział środków własnych Gminy Świerczów, stanowiący nie mniej niż 15% kosztów.

Wartość ogólna zadania: 8667,00 zł brutto.

Zadanie zakończono 19.09.2016r.