||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu