||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016

bez tytułu.jpeg

 

Informacja o realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2016.

 

Od sierpnia 2016 roku do czerwca 2017r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej przekazywana była do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej których dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 912,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie oświadczenia osoby zainteresowanej.

W ramach Podprogramu 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie objął wsparciem żywnościowym 351 osób. Wśród osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej rozdystrybuowano 2 182 paczki żywnościowe o łącznej masie 17 020,26 kg i łącznej wartości 76 084,81 zł. W skład paczki żywnościowej wchodziły następujące produkty: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, fasola biała, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.