||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Protokół rozeznania cenowego zamówienia pn.Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza ...

Załącznik Nr 4
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na:    Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy  i  Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie  Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie”  przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

2. W dniu 12.07.2016r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej Sp. z o. o., ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg;

- Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole;

- Biuro Podróży Nalepa Travel - Mariusz Nalepa,  ul. Brzeska 2B,  46-112 Świerczów;

- Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków.

3. W terminie do dnia 04.08.2016.r do godziny 1015  przedstawiono poniższe oferty:

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto
[za 1 km]

Cena brutto    [za 1 km]

Uwagi

1.

PKS Sp. z o. o.
Brzeg

ul. 1 Maja 1
49-302 Brzeg

4,50zł

4,86zł

 

2.

Biuro Podróży
NALEPA TRAVEL
Mariusz Nalepa

ul. Brzeska 2B
46-112 Świerczów

1,50zł

1,62 zł

 

3.

Firma Wielobranżowa Bartosz Dorociak

ul. Kolejowa 34
46-113 Wilków

2,09zł

2,26zł

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:       

Wybrano ofertę nr2 -     Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Mariusz Nalepa,  ul. Brzeska 2B,  46-112 Świerczów
 -  jako najkorzystniejszą  spośród    złożonych  ofert.

Świerczów, 11.08.2016r.

      Sporządził/                                                                            
Michał Hnat                                                                                            

Zatwierdzam
Wójt Gminy 
Andrzej Gosławski
11.08.2016r