||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Protokół rozeznania cenowego zamówienia pn.Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze ...

Załącznik Nr 4
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na:   „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2016,” t.j. od 01.09.2016 do 24.12.2016r.  przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

2. W dniu 07.07.2015r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o, ul. Bohaterów Warszawy 29, 46-100  Namysłów;

- Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej Sp. z o. o., ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg;

- Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole;

- Biuro Podróży Nalepa Travel - Mariusz Nalepa,  ul. Brzeska 2B,  46-112 Świerczów;

- Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków.

3. W terminie do dnia 04.08.2016.r do godziny 10oo  przedstawiono poniższe oferty:

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena
        netto           
[za 1 bilet]

Cena
brutto 
[za 1 bilet]

Uwagi

 

1.

- Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków .

ul. Kolejowa
46-113 Wilków


37,96zł

 

41,00zł

 

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 1
49-302 Brzeg

57,85zł

62,48zł

 

3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o

 

ul. Bohaterów Warszawy 29
46-100 Namysłów

59,17zł

63,90zł

 

4.

Biuro Podróży
NALEPA TRAVEL
Mariusz Nalepa

ul. Brzeska 2B
46-112 Świerczów

45,00zł

48,60zł

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:       

Wybrano ofertę nr1 -   - Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków.
 -  jako najkorzystniejszą  spośród  złożonych  ofert.

Świerczów, 11.08.2016r.

        Sporządził:
 Michał Hnat
                                                                                                                                 Zatwierdzam                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy 
                                                                                                                              Andrzej Gosławski
                                                                                                                                  11.08.2016