||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Sołectwo Grodziec

Adam Pustelnik Grodziec.jpeg

Sołtys wsi Pustelnik Adam

 


 

Obręb wsi według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennnego  

Grodziec.jpeg

Legenda

Legenda.jpeg

JPEGLegenda.jpeg