||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia pn.„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerczów”.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 2.000 do 5.000 euro.

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerczów”.

Zadanie polega na: demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu materiałów zawierających azbest z wyznaczonych nieruchomości z terenu gminy Świerczów.

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 09.09.2016r.

3. Szacunkowa wartość zamówienia: 19.444,44 zł (netto).

4. Wartość zamówienia w euro 4.657,46 (netto), przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  28.12.2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 1 euro = 4,1749 zł.

5. Nazwisko i imię osoby która ustaliła wartość zamówienia: Michał Hnat.

6. Data ustalenia wartości zamówienia 02.06.2016.

7. Informację dotycząca ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

                            

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria ( wymienić)

Oferowana cena netto/brutto

1

„EKO –MIX” Konstanty Spurek
ul. Grabiszyńska 163
50-950 Wrocław

-----

23.800,00 zł netto

25.704,00 zł brutto

2

Przeds. Usługowo-budowlane T-tel Tomasz Wieczorek
ul. Podgórze 20/2
43-300 Bielsko-Biała

-----

14.692,50  zł netto

15.867,90 zł brutto

3

Przeds. Inżynieryjne „Agraf”
ul. Lecha 14
41-710 Ruda Śląska

-----

18.078,77 zł netto

19.525,07 zł brutto

4

Zakład Gospodarki Komunalnej  „GRONEKO”, Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19,   87-732 Lubanie

-----

10.775,00 zł netto

11.637,00 zł brutto

5

P.H.U. „US – KOM”                           Robert Kołodziejski
ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin

-----

13.964,40 zł netto

15.081,55 zł brutto

6

RENOVO S.C.
Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski
ul. Studzińskiego 48/8,
91-498 Łódź

-----

10.980,04 zł netto

11.858,44 zł brutto

7

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman
ul. Arkuszowa 65/43
01-934 Warszawa

oferta wpłynęła po wyznaczonym terminie

11. 119,74 zł netto

12,009,32 zł brutto

 

8. Informacje uzyskano w dniu 15.06.2016r.

9. Wybrano wykonawcę nr 4.

10. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca nr 4 przedłożył ofertę najkorzystniejszą finansowo.

Notatkę sporządził/a: Magdalena Wyrwa

                                                                                     Zatwierdzam do realizacji
Wójt Gminy
Andrzej Gosławski