||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE            ||             INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH          ||

Sołectwo Miodary

Małgorzata Grodecka Miodary.jpeg

Sołtys wsi Grodecka Małgorzata

 


 

 

Obręb wsi Miodary według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

MIODARY.jpeg

 Legenda

Legenda.jpeg