||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Sołectwo Miodary

Małgorzata Grodecka Miodary.jpeg

Sołtys wsi Grodecka Małgorzata

 


 

 

Obręb wsi Miodary według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

MIODARY.jpeg

 Legenda

Legenda.jpeg