||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Sołectwo Biestrzykowice

Małgorzata Baj Biestrzykowice.jpeg

Sołtys wsi Małgorzata Baj 
Obręb wsi Biestrzykowice według Miejscoweg Planu Zagospodarowania Przestrzennego

BIESTRZYKOWICE.jpeg

 

Legenda

Legenda.jpeg