||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SIECI SZKÓŁ         ||            NOWE WZORY DEKLARACJI I INFORMACJI PODATKOWEJ          ||

Sołectwo Bąkowice

Ryszard Karmelita Bąkowice.jpeg
Sołtys wsi  Karmelita Ryszard


 

Obręb wsi Bąkowice według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

BĄKOWICE.jpeg

 Legenda

Legenda.jpeg