||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||

Sołectwo Miejsce

Tomasz Piechura Miejsce.jpeg

Sołtys wsi Piechura Tomasz

 


 

 

 Obręb wsi według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

MIEJSCE.jpeg

JPEGMIEJSCE.jpeg

Legenda

Legenda.jpeg

JPEGLegenda.jpeg