||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||

Sołectwo Świerczów

Zdzisław Idczak Świerczów.jpeg

 Sołtys wsi Idczak Zdzisław

 


 

 


 PDFPlan Odnowy Miejscowości Świerczów na lata 2010 - 2017.pdf

 

Obręb wsi Świerczów według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

ŚWIERCZÓW.jpeg

JPEGŚWIERCZÓW.jpeg

Legenda

                 Legenda.jpeg