||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||          INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI          ||          NABÓR NA STANOWISKO II ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO          ||

Z a r z ą d z e n i e Nr 104 / 2015Wójta Gminy Świerczów z dnia 17 listopada 2015 r. sprawie: ogłoszenia III (trzeciego) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Świerczów.